BIJZONDERE VERKOOPSVOORWAARDEN.UITVOERINGSMODALITEITEN


 • Een privéwoning of privaat pand wordt enkel betreden in aanwezigheid van de eigenaar of diens afgevaardigde.
 • De inspectie wordt standaard uitgevoerd binnen de kantooruren (maandag tot vrijdag van 8u30 tot 18u). Voor inspecties buiten de kantooruren, gelden volgende supplementen:
  • Werkdagen (maandag tot vrijdag) tussen 18u en 22u: +50%
  • Zaterdagen tussen 8u30 en 18u: +50%
  • Zaterdagen tussen 18u en 22u: +100%
  • Zon- en feestdagen tussen 8u30 en 18u: +100%
  • Zon- en feestdagen tussen 18u en 22u: +150%

       Inspectie-uren die buiten bovenstaande vermelde uren vallen, zijn niet mogelijk.

 • Indien de bruto inspectie oppervlakte van het te inspecteren gebouw groter is dan de opgegeven oppervlakte bij de offertevraag, zal een supplement aangerekend worden in overeenstemming met de grotere oppervlakte. Dit supplement wordt ter plaatse afgerekend na inspectie. 
 • Voor de inspectie in kader van de asbestinventaris geldt als voorwaarde dat alle gebouwdelen vlot toegankelijk en tevens veilig betreedbaar zijn. Onze medewerkers hebben het recht een inspectie van een gebouwdeel te weigeren indien niet aan deze voorwaarde voldaan is.
 • De opdrachtgever dient tijdens de inspectie de nodige begeleiding te voorzien teneinde de toegang van alle te inspecteren ruimtes/installaties te kunnen verschaffen.
 • De opdrachtgever dient voor voldoende licht te zorgen zodat de inspectie op een correcte wijze kan uitgevoerd worden.
 • Bij hoogtes van meer dan 3 meter dient de klant ervoor te zorgen dat de inspecteur veilig te werk kan gaan door aangepaste middelen (ladder, hoogtewerker,…).
 • Voor bepaalde asbest(verdachte) toepassingen dienen volgens het huidige inspectie-protocol van OVAM de nodige staalnames uitgevoerd te worden om een asbestinventarisattest te krijgen. Indien de opdrachtgever dergelijke staalname weigert, zal dit in het rapport vermeld worden. Asbest-Expert kan desgevallend niet verantwoordelijk gesteld worden van een onvolledige asbestinventaris en het niet verkrijgen van een geldig asbestinventarisattest.
 • Eventuele wachttijden van de inspectieploeg, niet veroorzaakt door Asbest-Expert, worden verrekend aan 90,00€ excl. BTW. Dit wordt ter plaatse afgerekend worden na inspectie.
 • Bijkomende inspecties en rapportage-uren omwille van ontoegankelijkheid van bepaalde ruimtes/installaties zijn niet vervat in de offerteprijs. Indien een bijkomende inspectie dient uitgevoerd te worden buiten de voorzien inspectietijd, worden de prestaties verrekend aan 90,00€ excl. BTW + verplaatsingonkosten 1€/km excl. BTW + vacatie 100€  excl. BTW
 • Eventuele kosten verbonden aan het ontvangen van de nodige informatie van de gemeentes zijn voor rekening van de klant. Deze zijn niet standaard opgenomen in de offerteprijs.
 • Standaard wordt een digitaal rapport in pdf van de inventaris afgeleverd.


ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN • Een bestelling is pas geldig na het ontvangen van de betaling.
 • Indien meer dan 2 stalen voor analyse worden genomen tijdens de inspectie van het pand, worden deze ter plaatse na de inspectie afgerekend.
 • Een privéwoning of privaat pand wordt enkel betreden in aanwezigheid van de eigenaar of diens afgevaardigde.
 • De inspectie wordt standaard uitgevoerd binnen de kantooruren (maandag tot vrijdag van 8u tot 18u). Inspectie-uren die buiten bovenstaande vermelde uren vallen, zijn niet mogelijk.
 • Indien de bruto inspectieoppervlakte van het te inspecteren gebouw groter is dan de opgegeven oppervlakte bij de offertevraag, zal een supplement aangerekend worden in overeenstemming met de grotere oppervlakte. Dit supplement wordt ter plaatse afgerekend na inspectie.
 • Voor de inspectie in kader van de asbestinventaris geldt als voorwaarde dat alle gebouwdelen vlot toegankelijk en tevens veilig betreedbaar zijn. Onze medewerkers hebben het recht een inspectie van een gebouwdeel te weigeren indien niet aan deze voorwaarde voldaan is.
 • De opdrachtgever dient tijdens de inspectie de nodige begeleiding te voorzien teneinde de toegang van alle te inspecteren ruimtes/installaties te kunnen verschaffen.
 • De opdrachtgever dient voor voldoende licht te zorgen zodat de inspectie op een correcte wijze kan uitgevoerd worden.
 • Bij hoogtes van meer dan 3,5 meter dient de klant ervoor te zorgen dat de inspecteur veilig te werk kan gaan door aangepaste middelen (hoogtewerker met bediener).
 • Voor bepaalde asbest(verdachte) toepassingen dienen volgens het verwachtte inspectie-protocol van OVAM de nodige staalnames uitgevoerd te worden. Indien de opdrachtgever dergelijke staalname niet toelaat, zal dit in het rapport vermeld worden. Asbest-Expert kan desgevallend niet verantwoordelijk gesteld worden van een onvolledige asbestinventaris.
 • Indien nodig zullen de uitvoerders van de monsterneming een masker en beschermkledij dragen.
 • Eventuele wachttijden van de inspectieploeg, niet veroorzaakt door Asbest-Expert, worden verrekend aan 105,00€ incl. BTW. Dit wordt ter plaatse afgerekend na inspectie.
 • Bijkomende inspecties en rapportage-uren omwille van ontoegankelijkheid van bepaalde ruimtes/installaties zijn niet vervat in de offerteprijs. Indien een bijkomende inspectie dient uitgevoerd te worden buiten de voorziene inspectietijd, worden de prestaties verrekend aan 105,00€ incl. BTW + verplaatsingsonkosten1,21€/km incl BTW + vacatie 121€ incl. BTW.
 • Eventuele kosten verbonden aan het ontvangen van de nodige informatie van de gemeentes zijn voor rekening van de klant. Deze zijn niet standaard opgenomen in de offerteprijs.
 • Standaard wordt een digitaal rapport in pdf van de inventaris afgeleverd in het Nederlands.
 • Asbest-Expert garandeert de absolute vertrouwelijkheid van de bekomen informatie.